Bảng giá tên miền Việt Nam và Quốc tế

Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam

Phí đăng ký (*)
(Không chịu thuế)
Phí duy trì (*)
(Không chịu thuế)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(Chưa bao gồm 10% VAT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10% VAT)
Tổng số tiền năm đầu
(Đã bao gồm 10% VAT)
Tổng số tiền năm tiếp theo
(Đã bao gồm 10% VAT)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) = (1 + 2 + 3) + 3 * 10% (6) = (2 + 4) + 4 * 10%
.vn 200,000 ₫ 350,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 770,000 ₫ 460,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 200,000 ₫ 250,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 670,000 ₫ 360,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn 120,000 ₫ 150,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 490,000 ₫ 260,000 ₫
.vn có 1 ký tự 200,000 ₫ 40,000,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 40,420,000 ₫ 40,110,000 ₫
.vn có 2 ký tự 200,000 ₫ 10,000,000 ₫ 200,000 ₫ 100,000 ₫ 10,420,000 ₫ 10,110,000 ₫
.name.vn 30,000 ₫ 30,000 ₫ 20,000 ₫ 20,000 ₫ 82,000 ₫ 55,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 30,000 ₫ 20,000 ₫ 20,000 ₫ 42,000 ₫ 42,000 ₫
(*): Là biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Tên miền Quốc tế

STT Tên miền Phí đăng ký năm đầu tiên
(Chưa bao gồm 10% VAT)
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm
(Chưa bao gồm 10% VAT)

Tên miền Quốc tế mới

STT Tên miền

Phí đăng ký năm đầu tiên


(Chưa bao gồm 10% VAT)

Phí duy trì từ năm thứ 2

/năm
(Chưa bao gồm 10% VAT)