Hướng dẫn tên miền

Hướng dẫn thông báo tên miền Quốc tế với Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn thông báo tên miền Quốc tế với Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo quy định của pháp luật hiện hành các cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp khi thiết lập website trong đó sử dụng tên miền Quốc tế (tên miền quốc tế là các tên miền không kết thúc bằng ".vn") cần phải thực hiện thông báo sử dụng tên miền Quốc tế với Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong trường hợp …